Explore as a

Share our content

How to nominate

Guidelines

There must be evidence of

 • research inspired by Māori philosophies (both traditional and contemporary) and Māori methodologies, and
 • expertise in Te Ao Māori,  and
 • major and distinctive contributions to Te Ao Māori, and to Maori and indigenous knowledge.

Nominators are encouraged to provide information that clearly demonstrates the impact and influence of the research within their specific disciplinary fields and/or to the broader area of indigenous research. They may include evidence of excellence, originality and innovation in the work and its impact at the local, national or/ global level.

Full consideration will be given to a wide range of types of research outputs. In particular, the assessment panel will be prepared to assess the following types of research outputs that may contribute to Māori knowledge and development, provided they are research-based:

 • written works, including books and articles;
 • reports for external bodies, including submissions to the Māori Land Court and Waitangi Tribunal, or research for iwi rūnanga;
 • presentations at hui or wānanga;
 • compositions and performances including whaikōrero, waiata, haka and waiata-ā-ringa;
 • creative works including whare, whakairo, moko, raranga, film and digital forms;
 • other types of research outputs, for example, new kai, products and processes.

If any research output is delivered in a specific Māori context (such as an art work, whakairo or whaikōrero), evidence of the research and the supporting information may be provided in an alternative form, such as photographs, audio recordings, audio visual format, transcriptions, commentary or attestations from kaumātua or peers.

Literary translations must show evidence of research input, with an introduction, notes or other evidence of scholarly apparatus.

Nominations

An online Nomination must be completed. Nominations may be made by any person, other than the nominee.

Nominations are to include one set of the following:

 • One sentence citation of not more than 25 words, describing the achievement, which may be used for publicity purposes;
 • Nomination summary of not more than 100 words, that clearly explains their contribution to research, to a non-specialist;
 • Nomination statement of no more than 500 words outlining the candidate’s contribution to research based on Māori philosophies (both traditional and contemporary) and Māori methods of research;
 • Supporting documents
  • Curriculum vitae;
  • List of supporting evidence (e.g. research outputs that clearly demonstrates the candidate’s contribution to research based on Māori philosophies (both traditional and contemporary) and Māori methods of research);
  • Two references (to be arranged by the nominator), at least one from outside the nominee/team’s institution if applicable. Oral references may be appropriate for some research programmes.

 If you wish to make a new nomination can you please advise us as soon as possible (academy@royalsociety.org.nz) and we will send you a URL to access the web portal.

Te Tohu Kairangi Rangahau o Te Puāwaitanga

He Aratohu

Me noho i roto he tohu o

 • te rangahau i takea mai i ngā tikanga whakaaro Māori tūturu (ahakoa nō nāianei, nō mua rā anō rānei) me ngā tikanga rangahau Māori
 • te mātauranga tūturu o Te Ao Māori
 • ngā mahi nui whakahirahira, ahurei hoki ki Te Ao Māori, me te mātauranga Māori, iwi taketake hoki.

E whakatenatenatia ana ngā kaiwhakarewa ingoa kia homai he mōhiotanga hei āta waitohu i te pānga me te awe whānui o ngā mahi rangahau i roto i ō rātou wehenga o te mātauranga tae atu ki ngā āhuatanga whānui kē atu o te rangahau iwi taketake. Ka uru pea ki ēnei ngā tohu o te kairangi, o te auaha taketake, o te hua tikanga hou i roto i ngā mahi me tōna pānga i te takiwā kei reira te kairangahau e mahi ana, ā, ki te motu katoa, ki te ao katoa rānei.

Ka āta whiria mārire te matahuhua o ngā momo putanga rangahau.< Arā, ka takatū te pae whiriwhiri ki te aromatawai i ngā momo putanga rangahau e whai ake nei tērā pea ka whakaranea i te mātauranga me te whanaketanga Māori, mehemea i takea mai i te rangahau:

 • ngā pukapuka i āta tuhia, tae atu ki ngā pukapuka me ngā tuhinga;
 • ngā pūrongo ki ngā rōpū o waho, tae atu ki ngā tāpaetanga ki te Kōti Whenua Māori, ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti, me te rangahau mā ngā rūnanga ā-iwi;
 • ngā tāpaetanga i ngā hui me ngā wānanga;
 • ngā titonga taonga puoro, waiata, me ngā whakakitenga, tae atu ki te whaikōrero, ki te waiata, ki te haka me te waiata ā-ringa;
 • ngā mahi auaha, tae atu ki ngā whare, ki ngā whakairo, ki te tā moko, ki te mahi raranga, ki te hanga whitiāhua, me ngā taonga matihiko
 • Ētahi atu momo putanga rangahau, ina koa, ngā kai hōu, ngā hua me ngā whakaritenga mahi hou.

Mehemea i whakaputaina te hua rangahau i roto i tētahi horopaki Māori motuhake (pēnei i te mahi toi, i te whakairo me te whaikōrero), ka taea te homai ngā taunakitanga mō te rangahau me ngā kōrero tautoko mā roto i tētahi whakaaturanga āhua rerekē, pēnei i te whakaahua, i ngā tāhoputanga ororongo, i te hōputu ororongo, i ngā tuhinga i te reo ā-waha, i ngā kōrero takitaki, me ngā kupu whakapai mai a ngā kaumātua, a ngā hoa mahi rānei.

Me mātua waitohu ngā whakamāori pukapuka matatuhi i ngā taunakitanga o ngā āwhina rangahau, ā, me noho he kupu whakataki, he tuhinga whakamārama, me ētahi atu tohu o ngā whakaritenga a te kairapu i te mātauranga i roto.

Ngā Whakarewatanga Ingoa

Me mātua whakakī tētahi puka ipurangi hei whakarewa i tētahi ingoa.

Me uru ki ngā whakarewatanga ingoa tētahi o ēnei:

 • Te tāhuhu tangata;
 • e rārangi pukapuka roa;
 • Tētahi tauākī whakarewa ingoa, kia kaua e roa ake i te 500 kupu, e takutaku ana i te tāpaetanga matua a te tangata ki ngā rangahau i runga anō i ngā kaupapa Māori (ahakoa nō nāianei, nō mua rā anō rānei) me ngā tikanga rangahau Māori tūturu; 
 • Tētahi whakapuaki poto hei whakaahua i āna mahi, kia kaua e roa ake i te 25 kupu, ka whakamahia pea mō ngā mahi pānui i te kaupapa ki te ao;
 • Kia rua ngā reta tautoko (mā te kaiwhakarewa hei whakarite), kia kaua e iti iho i te kotahi mai i waho i te whare mahi a te kaiwhakarewa, mehemea e hāngai ana. He tika tonu ngā kupu tautoko ā-waha mō ētahi tāngata ka whakarewaina ō rātou ingoa.

Te ingoa me te whakairo i te tauira

I te tau 2007 i whakatūria ai ngā Whakawhiwhinga mō Te Hiranga Rangahau o Te Puāwaitanga, e Ngā Pae o te Māramatanga, i whakahōnoretia ai ngā ruānuku o te ao mātauranga, a Emeritus Professor Ranginui Walker rātou ko Emeritus Professor Bruce Biggs, ko Sir Hugh Kawharu, kua mate ake nei. I whakahōnoretia hoki a Distinguished Professor Hirini Mead. He wā tērā hei whakahōnore hei whakatairanga i ngā kaihautū kōkiri whakamua i ngā take, whakahihiri hoki i te reanga hou.

Kāore anō ēnei taonga kia whakawhiwhia anō ki te tangata, mai o taua tokowhā, ā, kua puta anō he tomokanga i te mānuka ināianei e āhei ai te Royal Society Te Apārangi te whakamahi i te ingoa o Te Puāwaitanga mō tētahi whakawhiwhinga mana-nui. Nā Tracey McIntosh i rapu te whakaaetanga a ētahi kaihautū tokorua o Ngā Pae o te Māramatanga i taua wā (Ahorangi Linda Smith rāua ko Ahorangi Michael Walker) kia whakaaetia te whakamahinga o tēnei ingoa mō tētahi whakawhiwhinga mō te hiranga rangahau e te Royal Society Te Apārangi.

Kāore anō te āhua o te whakairo o te tohu kia tatū noa.