Explore as a

Share our content

He Whakamārama o ngā Pūkengatanga o Ngā Puanga Pūtaiao

English version

Ka whai wāhi ngā Pūkengatanga o Ngā Puanga Pūtaiao ki te kōpaki o ngā kaupapa Whakawhānui i te Pāpātanga o Vision Mātauranga e whai ana ki te whakamanea me te whakatipu i ngā pūkenga Māori ki te pūnaha rangahau, te pūtaiao me te auaha, te whakamana i te Māori kia pai ake ai te urungi haere me te whai wāhi ki tēnei pūnaha me te tautoko ā-pūtea i ngā rangahau, te pūtaiao me te auaha e arahina ana e te Māori.

Tūnga Onāianei

Kua kati te tomokanga tuku tono mō ngā Pūkengatanga o Ngā Puanga Pūtaiao

Te Whāinga

Ko te whāinga o te Pūkengatanga, he haumi ake ki Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa ki te whakarite aramahi i roto i te rangahau Pūtaiao, te Hangarau, te Pūhanga me te Pāngarau (STEM) me te whakatipu i te whatunga o Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa i roto i te pūnaha rangahau, pūtaiao me te auaha (RSI). Mā te Pūkengatanga e whakarite i te urunga, te kokenga rānei o ngā kaiārahi anamata o Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa ki roto i te rangahau STEM ki te rāngai mahi RSI, te hanga aramahi taketake hoki e tōnui ai rātou.

Te pūtea e wātea ana

Ka whakawhiwhia ngā Pūkengatanga 0.8 Tūranga Mahi Ukiuki (FTE), māna, he whakaritenga anō tā te Manatōpū.

E rua ngā momo Pūkengatanga, ko ngā Pūkengatanga aramahi-tōmua (0-6 tau te tautōhito mahi rangahau i muri o te PhD) me ngā Pūkengatanga aramahi-wawaenga (7-15 tau te tautōhito mahi rangahau i muri o te PhD), otirā he whā tau te roa o ngā mea e rua.

 

 

Te Pūkengatanga aramahi-tōmua

Te Pūkengatanga aramahi-wawaenga

Whakamārama

0-6 tau i muri i te PhD

7-15 tau i muri i te PhD

Te tāpaetanga ki te utu a te kairangahau (mō ia tau)

$80,000

$110,000

Te tāpaetanga ki ngā utu whakahaere a te rōpū Taurima (mō ia tau)

$80,000

$110,000

Ngā utu e pā ana ki te rangahau (mō ia tau)

$40,000

$60,000

Whakawhiwhinga katoa

$800,000

$1,120,000

Māraurautanga

E māraurau ai ngā kaitono:

 • me kirirarau o Aotearoa, me kainoho tūturu rānei, māna kua whakaaetia i mua e te Manatōpū.
 • me whakapapa Māori, me whakapuaki hoki i ō whakapapa o Te Moana-nui-a-Kiwa, ngā mea e rua rānei.
 • i whakawhiwhia ki te PhD i muri i te 01 o Hānuere 2008, kua tutuki rānei ngā herenga katoa mō te tohu, ā, ka whakawhiwhia hei te wā o te tono. Ka taea pea te whakaroa ake i te wā māraurau mō te whakawhiwhi PhD i raro i ēnei āhuatanga e te Manatōpū:
  • Te tamōtanga māuiui roa.
  • He tūranga mahi hamanga, he whakararu aramahi rānei nā te tiaki i tētahi atu.
  • E whai whakaarotia ai ngā mahi i te hapori, i te ahumahi rānei.
  • Māna kua whakaaetia e te Manatōpū.
 • me marohi he kaupapa rangahau i raro i te Pūkengatanga e pā ana ki tētahi kaupapa STEM. Kāore e māraurau ana ngā mahi rangahau rongoā haumanu (hei tauira, ngā ihuputa tākuta, tākuta niho, mātai hinengaro, nēhi rānei).
 • me tīmata te hōtaka rangahau i roto i te ono marama o te whakamōhiotanga, māna kua whakaaetia e te Manatōpū.
 • kia tautokona e tētahi whare rangahau i Aotearoa nei, me te whakapuakitanga e whakaū ana:
  • Ka eke i te kaitono ngā paearu māraurau.
  • He pitomata pai tō te kaitono ki te whakawhanake, ki te koke whakamua i tana aramahi rangahau STEM.
  • Kāore te kaitono i roto i tētahi tūranga mahi rangahau tūturu, tūranga wā ita rānei mō tētahi wā roa ake i te wā o te Pūkengatanga, ā, ka tuku mahi te kaitaurima ki te kaitono mō te roanga o te Pūkengatanga.
  • Mā te kaitaurima e whakarite i te tukunga tautoko me ngā whare e angitu ai te kaitono i runga i tana Pūkengatanga, mō te roanga o taua Pūkengatanga.