Explore as a

Share our content

Tūtohu mahi

English version

Tūtohu Mahi.pdf

He Whakamārama

Ko tā Te Ara Paerangi he whakamārama i te āpōpō e wawatatia ana mō tō tātou pūnaha rangahau, pūtaiao me te auaha. He pūnaha rangahau:

 • e tāmau ana i Te Tiriti o Waitangi
 • e āwhina ana ki te whakapiki i te whairawa me te manawaroatanga o ngā hapori Māori me ngā Iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa mā te urupare nui ake ki te Māori me ngā iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa.
 • e whakatipu ana i te whakakanohitanga o te rāngai kaimahi mā ngā kaupapa whakawhiwhinga motuhake mā te Māori me ngā iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa, tae atu ki te wahine.

E whakamārama ana tēnei i tētahi pūnaha hauropi rangahau ngangahau e whakamanea ana me te tautoko i ngā pūkenga mai i ngā hapori katoa o Aotearoa, me tētahi pūnaha ka hanga anamata hou, me ngā huarahi aramahi mā te katoa.

Me whakapakari tēnei pūnaha rangahau i te āheinga ki te whakamanea me te pupuri i ngā pūkenga Māori me ngā iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa, inakoa i roto i ngā mahi Pūtaiao, Hangarau, Pūhanga me te Pāngarau (STEM). Mā te whakapiki i te hunga whai pūkenga i roto i ēnei mahi e whakarite i te raukaha o te pūnaha rangahau o Aotearoa, me te kanorau, me ngā pūkenga hoki hei painga mō ōna hapori, arā tae atu ki te Māori me ngā hapori o Te Moana-nui-a-Kiwa.

Hei āwhina ki te whakamana i tēnei anamata, e tuku pūtea ana te Kāwanatanga ki tētahi arawātea Pūkengatanga hou, wā-poto hoki a Ngā Puanga Pūtaiao. Mā ēnei Pūkengatanga e āwhina ki te whakapiki me te whakapakari i tētahi rāngai kaimahi rangahau STEM kanorau, mā te haumi ki ngā kairangahau whai pūkenga Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa, otirā he kairangahau aramahi-tōmua, aramahi-wawaenga hoki.

E tohu ana a Ngā Puanga Pūtaiao ki ngā wā aramahi-tōmua, aramahi-wawaenga hoki o ngā kairangahau pūtaiao, i te wā e puāwai mai ana ngā kairangahau, otirā e whakaatu ana i ō rātou pūkenga me te puanga. I taua wā hoki, he makuhane, he mōrearea hoki tēnei wā o te aramahi. Ka tautoko ngā Pūkengatanga o Ngā Puanga Pūtaiao i ngā kairangahau kia angitu ai, kia koke whakamua ai hoki ki te whakawhanake i ngā kākano hou mō ngā whakareanga hou o ngā kairangahau STEM.

Ka whakahaeretia a Ngā Puanga Pūtaiao e Te Apārangi, mō Te Manatū.

Te Whāinga

Ko te whāinga o te Pūkengatanga, he haumi ake ki Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa ki te whakarite aramahi i roto i te rangahau Pūtaiao, te Hangarau, te Pūhanga me te Pāngarau (STEM) me te whakatipu i te whatunga o Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa i roto i te pūnaha rangahau, pūtaiao me te auaha (RSI). Mā te Pūkengatanga e whakarite i te urunga, te kokenga rānei o ngā kaiārahi anamata o Ngā Tāngata Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa ki roto i te rangahau STEM ki te rāngai mahi RSI, te hanga aramahi taketake hoki e tōnui ai rātou.

Whakamārama

Ka whai whakaarotia e te pae ngā tono katoa ki te whakarite mēnā i tutuki ngā whāinga o te tūtohu mahi mō ngā rangahau mahi pūtaiao, hangarau, pūhanga me te pāngarau, i tētahi whare rangahau māraurau i Aotearoa. He whā tau te roa o ngā Pūkengatanga, ā, ka whakawhiwhia mā tētahi tukanga matapōkere.

Māraurautanga

E māraurau ai ngā kaitono:

 • me kirirarau o Aotearoa, me kainoho tūturu rānei, māna kua whakaaetia i mua e te Manatōpū.
 • me whakapapa Māori, me whakapuaki hoki i ō whakapapa o Te Moana-nui-a-Kiwa, ngā mea e rua rānei.
 • i whakawhiwhia ki te PhD i muri i te 01 o Hānuere 2008, kua tutuki rānei ngā herenga katoa mō te tohu, ā, ka whakawhiwhia hei te wā o te tono. Ka taea pea te whakaroa ake i te wā māraurau mō te whakawhiwhi PhD i raro i ēnei āhuatanga e te Manatōpū:
  • Te tamōtanga māuiui roa.
  • He tūranga mahi hamanga, he whakararu aramahi rānei nā te tiaki i tētahi atu.
  • E whai whakaarotia ai ngā mahi i te hapori, i te ahumahi rānei.
  • Māna kua whakaaetia e te Manatōpū.
 • me marohi he kaupapa rangahau i raro i te Pūkengatanga e pā ana ki tētahi kaupapa STEM. Kāore e māraurau ana ngā mahi rangahau rongoā haumanu (hei tauira, ngā ihuputa tākuta, tākuta niho, mātai hinengaro, nēhi rānei).
 • me tīmata te hōtaka rangahau i roto i te ono marama o te whakamōhiotanga, māna kua whakaaetia e te Manatōpū.
 • kia tautokona e tētahi whare rangahau i Aotearoa nei, me te whakapuakitanga e whakaū ana:
  • Ka eke i te kaitono ngā paearu māraurau.
  • He pitomata pai tō te kaitono ki te whakawhanake, ki te koke whakamua i tana aramahi rangahau STEM.
  • Kāore te kaitono i roto i tētahi tūranga mahi rangahau tūturu, tūranga wā ita rānei mō tētahi wā roa ake i te wā o te Pūkengatanga, ā, ka tuku mahi te kaitaurima ki te kaitono mō te roanga o te Pūkengatanga.
  • Mā te kaitaurima e whakarite i te tukunga tautoko me ngā whare e angitu ai te kaitono i runga i tana Pūkengatanga, mō te roanga o taua Pūkengatanga.

Māraurautanga ā-kaitaurima:

 • Me whakahaere o Aotearoa te rōpū taurima, ā, me whakaatu i tana āhei me tana hiahia ki te tuku tautoko me ngā whare hoki e angitu ai te kaitono i roto i tana Pūkengatanga.
  • Ko ngā kaitaurima e māraurau ana, he whakahaere rangahau e tutuki ai tēnei whakamārama: 'He whakahaere e whai ana i te āheinga rawaka rāroto, i te mahi rangahau, pūtaiao, hangarau rānei, me ngā mahi rānei e whai pānga ana.'

Ngā paearu māraurau tāpiri:

 • I runga anō i te Russia Sanctions Act 2022, me te whai hoki i te pānuitanga Endeavour Fund 2023 Investment Round Gazette, me kaua te kaitono me āna mahi rangahau e tuku hua ki tētahi whakahaere o Rūhia (tae atu, engari kāore e herea, ki te tautoko i ngā hōia me ngā mahi whakamaru o Rūhia), i tētahi atu whakahaere rānei i waho ake o te kāwanatanga, e kitea ake ana tana whai wāhi ki ngā mahi pakanga a Rūhia.

Ngā paearu

Me mātua whakarite ngā paearu whakawhiwhi i te hāngai o ngā tono angitu ki te whakamārama me ngā whāinga o te Pūkengatanga kua whakarārangitia i runga ake nei. Ka whakaputaina ngā paearu ki te pae tukutuku a te Manatōpū, ā, tērā pea ka whai whakaarotia ēnei:

 • Ngā mahi o mua a te kaitono me te tūpono āhei ki te whakarite, te whakauru anō, te whakakore rānei i tāna aramahi rangahau STEM, i runga anō i te arawātea.
 • Te hāngai o te āhei o te kaitaurima ki te tautoko i te Pūkenga (tae atu ki te tautoko ahurea me te pūmau ki te tāmau i Te Tiriti o Waitangi) hei te roanga o te Pūkengatanga.
 • Te whakapuakitanga mārama o tētahi mahere rangahau whaitake, me te tūpono nui ka tutuki ngā putanga rangahau.

Tukanga Whakawhiwhi

Ka whakatauhia te tukanga whakawhiwhi e Te Manatū, i te taha o te Manatōpū, ā, ka uru tētahi aromatawai hāngai, ka whakahaeretia e tētahi pae motuhake, i muri o tēnā ka tohua mā tētahi pōtitanga wehewehenga o ngā kaitono kua tūtohua e te pae. E whai ana te pae ki te tūtohu i te ōwehenga 2:1 o ngā Pūkengatanga aramahi-tōmua ki ngā Pūkengatanga aramahi-wawaenga, mēnā ka taea, i runga anō i te āhua o te hunga kaitono. Kei Te Manatū te whakatau whakamutunga. Ka whakaputaina te tukanga whakawhiwhi inā tuwhera te Pūkengatanga mō ngā tono.

Ngā Whakahaere

Ka whakawhiwhia ngā Pūkengatanga 0.8 Tūranga Mahi Ukiuki, māna, he whakaritenga anō tā te Society.

E rua ngā momo Pūkengatanga, ko ngā Pūkengatanga aramahi-tōmua (0-6 tau te tautōhito mahi rangahau i muri o te PhD) me ngā Pūkengatanga aramahi-wawaenga (7-15 tau te tautōhito mahi rangahau i muri o te PhD), otirā he whā tau te roa o ngā mea e rua.

Ka utua te Pūkengatanga aramahi-tōmua whā-tau i ia tau (hāunga te GST):

 • $80,000 ki te utu i te kairangahau
 • $80,000 mō ngā utu whakahaere
 • $40,000 mō ngā utu e whai pānga ana ki te rangahau.

Ko te tapeke o te uara o te Pūkengatanga aramahi-tōmua he $800,000.

Ka utua te Whakawhiwhinga aramahi-wawaenga whā-tau i ia tau (hāunga te GST):

 • $110,000 ki te utu i te kairangahau
 • $110,000 mō ngā utu whakahaere
 • $60,000 mō ngā utu e whai pānga ana ki te rangahau.

Ko te tapeke o te uara o te Pūkengatanga aramahi-wawaenga he $1,120,000.

Te tuku pūrongo, te aroturuki me te arotake

Ka tuku pūrongo Te Manatōpū ki Te Manatū mō ngā Pūkengatanga, i runga anō i te Whakaaetanga Tuku Pūtea. Kei roto i te pūrongo:

 • ngā mōhiohio o ngā tono, te aroturuki i ngā Pūkenga me te whakahaere i te kaupapa
 • ngā panoni e whakaarotia ana ki te kaupapa, hei whakapai ake pea i te tutukitanga o tana whāinga

Ka tono pea Te Manatū kia whakahaeretia e Te Manatōpū he arotake o te kaupapa i tōna mutunga, hei aromatawai i te angitu o te kaupapa.