Explore as a

Share our content

How to nominate

How to nominate for the Te Rangaunua Hiranga Māori Award.

Background

Te Rangaunua Hiranga Māori Award specifically acknowledges that in Te Ao Māori much excellent research is co-created in community contexts, requiring the generation and sharing of new knowledge beyond an academic setting with a view to providing the widest possible benefit for society. This award recognises excellent, innovative co-created research, conducted by Māori, that has made a distinctive contribution to community wellbeing and development in Aotearoa. 

By definition, the award will be for one or more researchers and their community partners who have collaborated in producing excellent research that is providing tangible benefits for members of communities.

Guidelines

There must be evidence of:

 • co-created research inspired by Māori philosophies (both traditional and contemporary) and Māori methodologies, and
 • major and distinctive contributions to Te Ao Māori, and to Māori and Indigenous knowledge, and
 • evidence that the co-created research is benefiting Māori communities in Aotearoa.

Nominators are encouraged to provide information that clearly demonstrates the impact and influence of the co-created research for community wellbeing and development.  The research can be within specific disciplinary fields and/or in the broader area of Indigenous research. Evidence of excellence, originality and innovation in the research and its impact at the community level must be provided.

Full consideration will be given to a range of types of research outputs. In particular the assessment panel will be prepared to assess the following types of research outputs that may contribute to community wellbeing and development, provided they are research-based:

 • written works, including books and articles;
 • reports for community organisations, government agencies, iwi and hapū;
 • presentations at hui or wānanga;
 • creative works including whakairo, whaikōrero, waiata, film and digital forms;
 • other types of research outputs, for example, new products and processes.

If any research output is delivered in a specific Māori context (such as whakairo, whaikōrero or waiata), evidence of the research and the supporting information may be provided in an alternative form, such as photographs, audiovisual recordings, transcriptions, commentary or attestations from kaumātua or peers.

Nominations

An online Nomination must be completed. Nominations may be made by any person, other than the nominee. Please email the Academy (academy@royalsociety.org.nz) if you wish to submit a new nomination and you will be provided with a URL to access the web portal. When seeking to apply for a team nomination, Nominators should indicate that they should be sent a team nomination URL.

Nominations are to include one set of the following:

 • One sentence citation of not more than 25 words, describing the achievement, which may be used for publicity purposes;
 • Nomination summary of not more than 100 words, that clearly explains their research's distinctive contribution to community wellbeing and development to a non-specialist;
 • Nomination statement of no more than 500 words outlining the contribution to co-creating research that has made a distinctive contribution to community wellbeing and development;
 • Supporting documents
  • Curriculum vitae(s) or biographies of key contributors (up to four) to the research design and implementation;
  • List of supporting evidence (e.g. research outputs that clearly demonstrates the impact and influence of the co-created research for community wellbeing and development);
  • Two references (to be arranged by the nominator), at least one from outside the nominee/team’s institution if applicable. Oral references may be appropriate for some research programmes.

Please note:

 1. The Nominee section for team applications, should include the team name. CVs of up to four team leaders may be included with the nomination. The Nomination Statement should make clear the contributions of the team leaders to the success of the team.
 2. Please also review general criteria that apply to all Royal Society Te Apārangi medals and awards.

In recognition

The early inspiration for this award came from a formal gathering of the leaders of Ngā Pae o te Māramatanga and Royal Society Te Apārangi in February 2017 where we held the shared aim of strengthening the intent of Te Apārangi to connect more with Māori researchers and Māori communities.  

 

Māori translation

He Kupu Whakamārama

Nā te Royal Society Te Apārangi tēnei tohu hōnore i whakawhāiti hei whakanui i ngā wae taketake o te rangahau hira a te Māori e mahi ana mā roto i te hanga ngātahi i ngā horopaki hapori, e whakahau ana i te huanga me te tiringa i te mātauranga i tua atu i tētahi horopaki whare wānanga, i runga i te hiahia kia puta he hua ki te iwi whānui rawa.

Whakamārama

Ko tā Te Rangaunua Hiranga Māori he whakaae pū he maha ngā rangahau hira ka hangaia tahitia i ngā horopaki hapori.  Tā tēnei tohu he whakanui i ngā rangahau hira, auaha, hanga-ngātahi hoki, nā te Māori i hanga, i puta ake ai he hua mō te oranga me te whanaketanga hapori i Aotearoa.  

Ki tā te titiro, ka noho te tohu mā tētahi, ētahi kairangahau rānei, me ō rātou hoa hapori kua mahi tahi ki te hanga rangahau hira kia puta he hua whai take mā ngā mema o ngā hapori.

Ngā Aratohu

Me noho i roto he tohu o 

 • te rangahau hanga-ngātahi i takea mai i ngā tikanga whakaaro Māori tūturu (ahakoa nō nāianei, nō mua rā anō rānei) me ngā tikanga rangahau Māori, 
 • ngā mahi nui whakahirahira, ahurei hoki ki Te Ao Māori, me te mātauranga Māori, iwi taketake hoki
 • te taunakitanga e puta ana he hua i ngā rangahau hanga ngātahi ki ngā hapori Māori o Aotearoa.

E whakatenatenatia ana ngā kaiwhakarewa ingoa kia homai he mōhiotanga hei āta waitohu i te pānga me te awe whānui o ngā mahi rangahau hanga ngātahi mō te oranga me te whanaketanga o te hapori whānui.  Ka āhei ngā rangahau i roto i ngā wāhanga mātauranga motuhake, i te rohe whānui kē atu mō te rangahau taketake hoki/rānei. Me homai hoki he taunakitanga o te hiranga, te whakaaro taketake, me te auaha i roto i ngā rangahau me te taumata ki te hapori.

Ka āta whiria māriretia te matahuhua o ngā momo putanga rangahau. Arā, ka takatū te pae whiriwhiri ki te aromatawai i ngā momo putanga rangahau e whai ake nei tērā pea ka whakaranea i te mātauranga me te whanaketanga Māori, mehemea i takea mai i te rangahau:

 • ngā pukapuka i āta tuhia, tae atu ki ngā pukapuka me ngā tuhinga;
 • ngā pūrongo mō ngā whakahaere hapori, ngā tari kāwanatanga, ngā iwi me ngā hapū;
 • ngā tāpaetanga i ngā hui me ngā wānanga;
 • ngā mahi auaha tae atu ki te whakairo, ki te whaikōrero, ki ngā waiata, ngā kiriata me ngā whakaaturanga matihiko;
 • ētahi atu momo putanga rangahau, ina koa, ngā hua me ngā whakaritenga mahi hou.

Mehemea i whakaputaina te hua rangahau i roto i tētahi horopaki Māori motuhake (pēnei i te whakairo, i te whaikōrero, te waiata rānei), ka taea te homai ngā taunakitanga mō te rangahau me ngā kōrero tautoko mā roto i tētahi whakaaturanga āhua rerekē, pēnei i te whakaahua, i ngā tāhoputanga ororongo, i te hōputu ataata-rongo, i ngā tuhinga i te reo ā-waha, i ngā kōrero takitaki, me ngā kupu whakapai mai a ngā kaumātua, a ngā hoa mahi rānei. 

Ngā Whakarewatanga Ingoa

Me mātua whakakī tētahi puka ipurangi hei whakarewa i tētahi ingoa.

Me uru ki ngā whakarewatanga ingoa tētahi o ēnei:

 • He whakapuaki whakarewa ingoa kia kaua e neke atu i te 500 kupu, e takitaki ana i te tāpaetanga o te rōpū ki ngā rangahau mahi tahi, kua takoto nei hei takoha motuhake ki te oranga me te whanaketanga o te hapori;
 • He tāhuhu tangata poto me ētahi haurongo mō ia kaihautū i roto i ngā mahi hoahoa rangahau, whakatinana hoki;
 • Tētahi whakapuaki poto hei whakaahua i āna mahi, kia kaua e roa ake i te 25 kupu, ka whakamahia pea mō ngā mahi pānui i te kaupapa ki te ao;
 • Kia rua ngā reta tautoko (mā te kaiwhakarewa hei whakarite), kia kaua e iti iho i te kotahi mai i waho i te whare mahi a te kaiwhakarewa, mehemea e hāngai ana. Me noho mai pea he tāpaetanga ā-waha mō ētahi kaupapa rangahau.

Hei whakanui

I takea mai tēnei hōnore i tētahi hui i tētahi huihuinga ōkawa o ngā Pae o te Māramatanga me te Royal Society Te Apārangi i te marama o Hui-tanguru 2017 i whakaūngia ai e tātou ko te whāinga ngātahi ko te hiahia o Te Apārangi hei tūhonohono i ētahi kairangahau Māori, hapori Māori hoki.