Explore as a

Share our content

Te hōpara i ngā ariā ture pāpori Māori

Dr Krushil Watene, Massey University

Posted: Thu, 3 Nov 2016

He aha ngā āhuatanga o te pāpori tika? Me pēhea e noho tahi ai te iwi whānui i runga i te tika puta noa i te ao? Otirā mō tātau o Aotearoa, me pēhea tā tātau whakaū ka ōrite te whai wāhi o ngā tirohanga a te Māori me ētahi atu iwi taketake ki roto i ngā matapaki mō te ture pāpori, ā-ao hoki?

Kua whakawhiwhia a Tākuta Krushil Wātene o Te Kunenga ki Pūrehuroa Tāmaki Makaurau ki tētahi takuhe Fast-Grant a Marsden mō tana kaupapa rangahau auaha e pā ana ki te mātauranga whakaaro tōrangapū ka hōpara i tētahi aronga Māori ki ēnei tino pātai.

Ka whakaurua e Tākuta Wātene ki ngā matapaki mātauranga ā-ao he māramatanga o te ture pāpori ko tōna iho ko te whakapapa, te mana me te manaakitanga. Ka whakahāngai anō e ia tēnei aronga ki ētahi atu ariā iwi taketake me ngā kaupapa whakaaro ‘auraki’ o te ture i roto i te mātauranga whakaaro tauiwi.

I tēnei wā he tino iti te whakamana i te ture pāpori, ā-ao rānei mai i ngā tirohanga o ngā tikanga mātauranga whakaaro o ngā iwi tūturu. Engari, ka aro kē ngā kōrero ki te āhua o te whakarite i ngā kaupapa whakaaro ture tauiwi ki ngā iwi taketake; me te kore whakapono ki te āhua o ā rātau uara, hiahia, tūmanako e waihanga nei i ō tātau whakaaro mō te ture pāpori.

I whakatakotohia e Plato he pou tarāwaho matapaki e whakaaehia whānuitia ana koinei te tīmatanga o tō tātau ao hou. Engari ka pēhea te āhua o te Whenua Manapori o Plato mēnā i whai ia i ētahi āhuatanga taketake o te ao Māori hei wāhi tīmatanga mōna?

He āhuatanga hou tēnei rangahau nā te heri i ngā tirohanga Māori me ētahi atu tirohanga iwi taketake ki te matapaki ā-ao. Nō reira, he āheinga tōna hei whakarangatira, hei whakawhanake hoki i ō tātau whakaaro mō te ture pāpori me te tīmata i tētahi pou tarāwaho hou mō te waihanga kaupapa whakaaro ture ā-ao.

Total Funding: $300,000 (excl. GST) over 3 years

Researchers: Dr Krushil Watene, Department of Philosophy, Massey University, Private Bag 102904, North Shore, Auckland 0745