Explore as a

Share our content

Whatungarongaro te tangata, toitū te whenua Me pēhea te mate i raro i ngā tikanga ahurea, pāpori, tiaki taiao hoki i Aotearoa

Akaroa Urupā, Hakihea, 2010. Whakaahua: Ruth McManus

E rua ngā takuhe Tahua Marsden Arowhānui ahurei ko te kaupapa he tirotiro ka ahatia ō tātau tinana ina wehe atu tātau ki tua o te ārai.

Kua tahuri a Ahorangi Hinematau McNeill mai i Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau ki te whakamātautau i tētahi whakapono ko ngā nehunga māori he whaiutu, he whakamana i ngā tikanga Māori, ā, he pai mō te taiao.

Kei te tino māharahara a Ahorangi Tuarua Ruth McManus o Te Whare Wānanga o Waitaha ki te putunga tūpāpaku me ngā pānga ki te taiao, e whai ana ki te whakakotahi mai i ngā tūmomo mōhio o te motu mō ngā auahatanga ā-taiao – me ā te Māori – ki te waihanga i tētahi rautaki urutaunga huringa āhuarangi

 

Published 3 Whiringa-ā-rangi November 2021

Ko tētahi āhuatanga tūturu ka mate tātau. Nā tēnei mea tūturu ko ngā tikanga o te whakariterite i ngā poroporoaki me ngā whakaritenga whakamutunga mō te mate. Ahakoa he rerekē ēnei kawa me ēnei tikanga i roto i ngā wā me ngā ahurea, he pērā anō te whakawātea i te tūpāpaku – ahakoa he mea tāpuke ki te oneone, ki te moana, ki te rangi, ka tahuna rānei, ā, mēnā ka noho tāpuke tonu ngā mahuetanga mai mō ake tonu, ka raua ki ngā toma, ka ruiruia rānei. He mea hira ēnei tikanga mō te tangata me te wāhi.

Manuhiri at Ahorangi Hinematau McNeill's kōrero at Moko marae, Te Puke in 2021

Manuhiri at Ahorangi Hinematau McNeill's kōrero at Moko marae, Te Puke in 2021. Whakaahua supplied

Kei te whai a Ahorangi McNeill me tōna rōpū i tētahi kaupapa wetewete i te Whakapākehātanga i roto tana hōpara i ngā tikanga mahi mō tā rātau kaupapa Tahua Marsden Arowhānui. Mā te whakatau he mea matua te mātauranga Māori, he whai wāhitanga tēnei kaupapa mō te Māori ki te whakaaroaro anō me te tūhono anō ki ā rātau tikanga tuku iho. Mā te mahi i te taha o ngā iwi, he maha ngā hui ka whakahaerehia e ngā kairangahau, te aroturuki i te taiao, ngā rangahau pūranga kōrero, me ngā uiui kia mārama ai ki ngā mea ka taea i ngā tangihanga i ēnei rā me ngā nehunga māori mō te oranga o te noho e ai ki te hono, ngā herenga hoki o te Māori ki te ao tūroa.

IMG 2185 4

Ahorangi Hinematau McNeill delivering whaikōrero at Moko marae, Te Puke in 2021. Whakaahua supplied.

Kua whakawhiwhia a Ahorangi Tuarua McManus me tōna rōpū ki tētahi takuhe Tahua Marsden Arowhānui ki te whakarite i te take mō ā tātau whakahaere tangihanga, tāpuke me te tahu onāianei. Ko ngā whakahaere onāianei he tānoanoa i te taiao, ā, kua eke haere ki tōna whānuitanga i Aotearoa. Ahakoa e rangahau ana, e haumi ana ētahi tāngata, pakihi, whakahaere me ngā kaunihera ki ngā ara toitū ake, he whāiti noa iho, he whāiti te pānga. Ma te whakamahi i te tātari i te kōtuinga e whakamahere ana i ngā rautaki toitūtanga puta noa i te motu, e whai ana tēnei kaupapa ki te whakakotahi mai i ngā mōhio paetata kia tūhonohono i ngā tikanga mate, ngā tukanga me ngā hanganga e taea ai e tātau te whakaiti te pānga waro o Aotearoa.

Associate Professor Ruth McManus

Ahorangi Tuarua Ruth McManus. Whakaahua supplied.

He wā uaua, he wā taumaha te mate me te tangihanga mō ngā whānau me ngā hoa o te tūpāpaku. Me mātua whakawātea te tūpāpaku o te tangata, e pā kino ana ki te taiao o tō tātau ao. Kei te ārahi ēnei kaupapa auaha a McNeill rāua ko McManus i te ara mā te hōpara i ngā tikanga e taea ai e mātau te tuitui hononga pūmau, tuku iho hoki me te ahurea, iwi me te Papatuānuku.

IMG 2004 2

Haparangi A2 - Wā rangahau of Ahorangi Hinematau McNeill's PhD tauira. The first, that they are aware of, with Māori Land Court authorisation (2021) to establish a natural burial urupā on their whenua. Whakaahua supplied.