Explore as a

Share our content

Te Rangaunua Hiranga Māori Award

The Te Rangaunua Hiranga Māori Award recognises co-created research conducted by Māori.

Award details

Discipline: Recognition of co-created research conducted by Māori

Award offered: Biennially, alternatively with the Te Puāwaitanga Research Excellence Award

Te Rangaunua Hiranga Maōri recognises excellent, innovative co-created research, conducted by Māori, that has made a distinctive contribution to community wellbeing and development in Aotearoa

The name Te Rangaunua Hiranga Māori calls upon concepts of Waka voyaging, as waka played a key role in our history within the last millennium as well as pre-Aotearoa. Ranga is the short form of Rangahau (Research).  The word Ranga has been combined with the word unua from Waka Unua (double hull canoe) to emphasise the idea of co-creation. The word Hiranga means excellence of the highest standard. 

I takea mai te ingoa o Te Rangaunua Hiranga Māori i ngā ariā terenga waka o te ao tawhito, inā hoki, ko ngā waka tētahi wāhi nui o tō tātou hītori i roto i te mano tau ka hipa ake, ā, i mua atu hoki i te wehenga mai i Hawaiki. He whakapotonga te kupu Ranga o te kupu rangahau (tōna tikanga ko te rapu mōhiotanga).  Kua haumitia te kupu Ranga ki roto i te kupu unua, mai i Waka Unua (he waka takere rua) hei whakakaha i te whakaaro Hanga-kōtui. Te tikanga o te kupu hiranga ko te toi o te kahurangi.

Current status

The 2019 round has closed.